Foto Miquel Àngel Serra Teruel

Miquel Àngel Serra Teruel

Partit: Més - APIB

Càrrec: Regidor

Contacte: mserra@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple:606,96 € i a Comissió informativa:202,33 €.

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.