Foto Guillermo Roig Mascaró

Guillermo Roig Mascaró

Partit: ASI

Càrrec: 3er Tinent de Batle, Urbanisme i Medi Ambient

Contacte: groig@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.