Foto Lucía Escribano Alés

Lucía Escribano Alés

Partit: PSOE

Càrrec: Regidora

Contacte: lescribano@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple:606,96 € i a Comissió informativa:202.33 €.

Dades Biogràfiques

Sevillana de naixement i llucmajorera d’adopció, té 45 anys. És casada i mare de dos fills.

Diplomada en Turisme i Gestió Hotelera, amb 20 anys d’experiència en el món del turisme, ha treballat dins i fora d’Espanya en empreses com RIU, Meliá i Marriott, entre altres. Parla i escriu fluidament 3 idiomes i n’entén bé dos més.

Ha estat col•laboradora d’Intermón Oxfam i ara ho és de la Creu Roja.

Li agrada llegir, viatjar i quan era jove tocava la guitarra de manera acceptable.

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.