Foto Éric Jareño Cifuentes

Éric Jareño Cifuentes

Partit: PP

Càrrec: Batle, Seguretat i Medi Rural

Contacte: ejareno@llucmajor.org

Batle amb dedicació plena: 50.000€ anuals en 14 pagues d'idèntica quantia

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.