Foto Maria Francisca Lascolas Roselló

Maria Francisca Lascolas Roselló

Partit: PP

Càrrec: 4a Tinent de Batle, Educació, Cultura i Ocupació

Contacte: flascolas@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.