Foto Simó Adrover Llompart

Simó Adrover Llompart

Partit: Partit Popular

Càrrec: Juventut i Esports

Contacte: sadrover@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.