Foto Eloy Crusat Horrach

Eloy Crusat Horrach

Partit: Llibertat Llucmajor

Càrrec: Comunicació, Transparència, Participació Ciutadana, Transports i Mobilitat

Contacte: ecrusat@llucmajor.org

Dedicació exclusiva: 42.129,00 € anuals en 14 pagues d’idèntica quantia

Dades Biogràfiques

Nascut a Galícia, va venir a viure a Mallorca amb 7 anys, on resideix des d'aleshores.

Ha cursat un Grau en Enginyeria Informàtica, compatibilitzant-ho amb pràctiques i treballs a estudis d'enginyeria civil, al BBVA, a Sacyr-Valoriza i a Juniper Consulting. Ha completat diversos cursos relacionats amb el màrqueting digital, la transparència de les Administracions Públiques i amb la Participació Ciutadana; i molt interessat en els desenvolupaments moderns de les idees de plantejament urbà i mobilitat, especialment en l'impuls del transport públic com a mitjà de transport idoni.

Xerra amb fluïdesa el castellà, l'anglès i el català; i entén el gallec.

https://www.linkedin.com/in/eloy-crusat-horrach/

Declaració de bens: Document adjunt.

Declaració d'activitats: Document adjunt.