Transparència en matèries d'obres públiques, urbanisme i medi ambient

Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU): mapes, plànols, modificacions aprovades i plans parcials aprovats.

Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma

Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució

Modificació puntual PGOU. Aprobació inicial de la modificació puntual nº 1/2017

Aprobació inicial de la modificació puntual nº 02/2017

Informació sobre licitacions d'obres públiques

Projectes, plecs i criteris de licitació de les obres públiques. Modificacions, reformats i complementaris de les obres més importants. Llistat de les empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions de les obres públiques convocades per l'Ajuntament i relació de les empreses que han realitzar les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb inidicació de les obres i el seu import.